Legal IT

Hoewel de toenemende juridisering grote kansen biedt voor advocaten- en notariskantoren, worden er tegelijkertijd steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van de juridische sector. Vakkennis alleen is niet meer voldoende. Ook de manier waarop de organisatie zich profileert en de wijze waarop dossiers worden afgehandeld, moeten aan hoge standaarden voldoen. Een perfect functionerende ict-omgeving is daarbij onmisbaar, ook al omdat cliënten direct (digitaal) toegang tot hun lopende dossiers willen hebben.


Juridische systemen

Welke Customer Relationship Management (CRM) oplossing is in uw situatie het meest efficiënt? Worden documentstromen optimaal afgehandeld of kan een nieuw Document Management Systeem (DMS) met een uniforme inrichting per praktijkgroep of project substantiële tijdwinst opleveren? Hoe ‘toekomstbestendig’ is uw bestaande Practice Management System (PMS) eigenlijk? En voldoet de procesmatige inrichting aan wetgeving als WWFT? 

 


Microsoft Sharepoint

Digitale dossiers vormen het kloppende hart van de Legal sector. Zonder dossiers, geen zaken. Zonder zaken, geen continuïteit. Maar veel kantoren worstelen met de vraag hoe de steeds complexere documentstromen optimaal kunnen worden ingericht, zodat juridische professionals altijd en overal toegang hebben tot de voor hen relevante informatie. Uiteraard is hierbij het automatisch filen van e-mail binnen het dossier een belangrijk aspect.


Ervaring

Van een analyse van het bestaande ict-landschap, inclusief onderliggende faciliteiten en werkprocessen tot leveranciersselectie, en van het regisseren van de projectimplementatie tot het verankeren van nieuwe werkwijzen; wij adviseren uiteenlopende (inter)nationale juridische dienstverleners.