IT Management


Project Management

De impact van ict-projecten is groot. Of het nu gaat om het uitdenken en implementeren van een volledig nieuwe kantooromgeving, de vervanging van core systemen en software of om uitbreiding met moderne tools als extranet functionaliteit voor uw cliënten; ict-projecten veranderen de manier waarop uw mensen werken en waarop u met uw cliënten werkt.

Van de inventarisatie van business requirements tot de selectie van leveranciers en projectpartners, en van het creëren van intern commitment tot het verankeren van nieuwe processen en werkwijzen; wij regisseren het volledige traject, zodat u zich op uw kernactiviteiten kunt concentreren. 


Change Management

Bijna iedere verandering die binnen uw ict-omgeving wordt doorgevoerd, heeft invloed op de manier waarop medewerkers hun taken uitvoeren. De introductie van een nieuw Document Management Systeem? Uniforme inrichting van werkstations? Remote werken faciliteiten? Verregaande standaardisatie van documentstromen? Het succes van veranderingen staat of valt met goed doordacht én gepland change management.

Die ambitie vertalen wij naar een samenhangend stappenplan, naar heldere communicatie richting in- en externe stakeholders en naar proactieve ondersteuning bij het verankeren van nieuwe werkprocessen. Voor ons is een ict-project namelijk pas geslaagd als uw medewerkers vinden dat het geslaagd is. Intern draagvlak is daarom 'key'.